Bilbarnstolar

Sitter ditt barn säkert i bilen? I Sverige är det lag på att alla barn som är kortare än 135 cm måste sitta i en godkänd skyddsanordning när de åker bil. Barn över fem år kan använda bälteskuddar men för de yngre barnen är det bilbarnstolar som gäller. På grund av att barn är lätta och småväxta löper de större risk än vuxna att råka ut för allvarliga skador i samband med bilolyckor. Bilbarnstolar bidrar till att höja säkerheten för barnen när de åker bil. I Sverige har bilbarnstolarna använts länge och det har bidragit till att vi har lägst andel omkomna barn i trafiken i globala undersökningar.

Bilbarnstolar då och nu

Bilbarnstolar har funnits nästan lika länge som det har funnits bilar. De första bilbarnstolarna konstruerades redan i början av 1900-talet. Under större delen av 1900-talet var det främsta syftet med bilbarnstolarna att göra bilfärden bekväm för barnen och göra det möjligt för dem att titta ut genom fönstret när de satt i bilen. Säkerheten var mindre viktig. Det dröjde ända till 1960-talet innan man började tänka på säkerheten och konstruerade stolar för att skydda barnen. Den första bakåtvända bilbarnstolen konstruerades 1963 av den svenske läkaren Bertil Aldman. Att sitta bakåtvänd visade sig vara mycket säkrare för barnen och många av våra moderna stolar bygger fortfarande på Aldmans design.

Bilbarnstolar i en affär

Idag finns det i huvudsak två typer av bilbarnstolar. Den första typen kallas allmänt för babyskydd och är en liten bilbarnstol, avsedd för spädbarn. Enligt svensk lag ska barn som är yngre än ett halvår sitta i babyskydd när de åker bil. Babyn spänns fast i babyskyddet och sedan spänns babyskyddet fast i bilen med hjälp av säkerhetsbältet. Babyn sitter alltid bakåtvänd eftersom det är säkrast. Den andra typen av bilbarnstol är den lite större varianten som används av småbarn. Också i dessa stolar sitter barnen oftast bakåtvända. I Sverige måste ett barn vara minst fyra år för att få sitta i en framåtvänd bilbarnstol.

Bilbarnstolarna testas för att uppfylla säkerhetskrav

För att säkerställa att alla bilbarnstolar som finns på marknaden uppfyller säkerhetskraven genomgår de grundlig testning. I testerna har det visat sig att vissa stolar ger bättre skydd än andra och därför lönar det sig att ta del av testresultat när man ska köpa en ny bilbarnstol. Ett uppenbart resultat som framgår i alla tester är att de bakåtvända stolarna är de säkraste. Framåtvända stolar gör att barnets nacke och mage utsätts för enorma krafter vid en frontalkollision vilket är livsfarligt. I testerna har det även visat sig att stolens lutning är viktig för skyddsförmågan. En mer upprätt bilbarnstol ger ett bättre skydd för barnets nacke.

Kom ihåg att aldrig använda en bilbarnstol som har varit med om en olycka eller blivit utsatt för kraftiga stötar. Trots att det inte syns några skador på stolens utsida kan insidan vara skadad vilket försvagar stolens skyddsförmåga. Även vid mindre allvarliga situationer som till exempel vid häftiga inbromsningar eller vid sladd kan remmar och fästanordningar skadas. Efter sådana situationer är det därför klokt att noga undersöka remmarna och byta ut dem vid behov. Tänk dessutom på att bilbarnstolar har utgångsdatum. Ett vanligt utgångsdatum är sex år efter tillverkningsdagen men det varierar från tillverkare till tillverkare.

Bilbarnstolar gör bilfärden säkrare

I Sverige måste alla småbarn sitta i bilbarnstolar när de åker bil. Alla bilbarnstolar som finns på den svenska marknaden har genomgått tester för att uppfylla säkerhetskraven. För att försäkra dig om att få en bra och pålitlig bilbarnstol lönar det sig att läsa tester innan du gör ett köp. Idag går det även att hyra stolar av till exempel försäkringsbolagen. Hör med ditt försäkringsbolag om de erbjuder uthyrning. Som regel kan ett barn använda sin bilbarnstol så länge som barnets huvud inte når över stolkanten. Om barnet växer och huvudet når över kanten är det dags att köpa en ny stol. Många väljer då en framåtvänd bältesstol med rygg- och nackstöd. Bältesstolarna passar för barn i femårsåldern.